1
2
3
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1399-02-11 00:00 Time دست نوشته ای پیرامون فقدان تفکر نقادانه (Critical Thinking) در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و لزوم گسترش این تفکر به ویژه در آموزش دامپزشکی؛ دکتر سید حامد بهشتی
 
بارها سر کلاس های درسم به دانشجویان گفته ام، آموزش و پرورشی که از مهد کودک مبتنی بر حافظه و تسلیم است، هیچ وقت نمی تواند دکترایش فهم و نقد داشته باشد.

ادامه مطلب

04   تلفن:
051-37573506
04  نشانی:
خراسان رضوی-مشهد-بلوار هنرور-هنرور4 پلاك 10.2
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری