1
2
3
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-02-13 09:20 Time به نظر شما مهم ترین دلایل در اولویت قرارنگرفتن دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی جهت واکسیناسیون علیه کووید19 کدام موارد هستند؟
 
به نظر شما مهم ترین دلایل در اولویت قرارنگرفتن دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی جهت واکسیناسیون علیه کووید19 کدام موارد هستند؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-01-07 08:35 Time پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی دامپزشکان و سایررده های دامپزشکی در بخش های دولتی و خصوصی در سال 1400 چیست؟
 
برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی در بخش های دولتی و خصوصی در سال 1400 چه پیشنهادی دارید؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1399-08-19 10:01 Time به نظر شما بهترین راهکار رفع محدودیت های اخیر در زمینه های مرتبط با حیوانات خانگی چیست؟
 
با توجه به اعمال برخی محدودیت ها در موارد مرتبط با حیوانات خانگی که به تازگی مشاهده می شود، نظر شما در خصوص رفع این محدودیت ها چیست

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1399-04-30 10:59 Time با توجه به انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی نظام دامپزشکی، مهم ترین اولویت های کاری این شورا را چه می دانید؟
 
با توجه به انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی نظام دامپزشکی، مهم ترین اولویت های کاری این شورا را چه می دانید؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1399-02-31 13:26 Time به عنوان یک فعال در عرصه دامپزشکی کشور، مهم ترین خواسته یا انتظار شما از رییس جدید سازمان دامپزشکی کشور چیست؟
 
با توجه به انتصاب آقای دکتر ماکنعلی به عنوان رییس سازمان دامپزشکی کشور، برای ما بنویسید مهم ترین خواسته یا انتظارات شما از ایشان کدام موارد هستند؟

ادامه مطلب

  • 1
  • 2
04   تلفن:
051-37573506
04  نشانی:
خراسان رضوی-مشهد-بلوار هنرور-هنرور4 پلاك 10.2
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری

 
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
 
2021 - Jun - 16