1
2
3
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-09-21 18:01 Time مهم ترین خواسته شما از رئیس جدید «سازمان دامپزشکی کشور» چیست؟
 
با توجه به حضور دکتر «سیدمحمد آقامیری» در جایگاه ریاست سازمان دامپزشکی کشور، مهم ترین خواسته شما به عنوان عضوی از خانواده دامپزشکی از وی چیست؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-06-13 09:59 Time مهم ترین خواسته شما از وزیر جهاد کشاورزی چیست؟
 
با توجه به حضور دکتر ساداتی نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، مهم ترین خواسته شما به عنوان عضوی از خانواده کشاورزی و امنیت غذایی کشور از وی چیست؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-03-30 11:55 Time به نظر شما مهم ترین درخواست دامپزشکان و پیرادامپزشکان بخش خصوصی و کارکنان بخش دولتی دامپزشکی کشور از رییس جمهور منتخب چیست؟
 
با توجه به برگزاری و انتخابات ریاست جمهوری، به نظر شما مهم ترین درخواست دامپزشکان، پیرادامپزشکان و فعالان بخش های دولتی و خصوصی دامپزشکی کشور از رییس جمهور منتخب چیست؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-02-13 09:20 Time به نظر شما مهم ترین دلایل در اولویت قرارنگرفتن دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی جهت واکسیناسیون علیه کووید19 کدام موارد هستند؟
 
به نظر شما مهم ترین دلایل در اولویت قرارنگرفتن دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی جهت واکسیناسیون علیه کووید19 کدام موارد هستند؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-01-07 08:35 Time پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی دامپزشکان و سایررده های دامپزشکی در بخش های دولتی و خصوصی در سال 1400 چیست؟
 
برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی در بخش های دولتی و خصوصی در سال 1400 چه پیشنهادی دارید؟

ادامه مطلب

04   تلفن:
051-37391542
04  نشانی:
مشهد، الهیه، سجادیه، سجادیه6، مجتمع آرامس، تیپ یک شرقی ورودی 2 پلاک 113
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری