1
2
3
توسط پایگاه استنادی ISC اعلام شد:
Time در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۹۳ شد
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نتایج رتبه‌بندی موضوعی دانشگاههای جهان سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد، دانشگاه‌های ایران در حوزه های موضوعی مختلف حضور چشمگیر داشتند.
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1399-07-29 12:21

به گزارش فاخته به نقل از خبرگزاری مهر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC در این زمینه گفت: گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه‌های جهان و دانشگاه‌های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال ۹۹ برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را بر اساس حوزه‌های موضوعی انجام و با حضور خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و نیز محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت، نسرین نورشاهی رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سرپرست و معاون پژوهش و فنا وری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و نیز مدیر گروه رتبه بندی این پایگاه استنادی رونمایی شد.

وی گفت: بر این اساس، اولین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر و در وبگاه این پایگاه به آدرس https://wur.isc.gov.ir موجود است. در ادامه این گزارش روش شناسی این رتبه بندی و جایگاه دانشگاه‌های ایران و کشورهای اسلامی ارائه خواهد شد.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی

دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه‌های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می‌گیرند (در نهایت ۳ زیر رده کنار گذاشته می‌شوند). ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی – بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی می‌باشد.

وی افزود: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه‌های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌هایی می‌باشند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزو ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه incite ثبت شده باشند.

دهقانی ادامه داد: دانشگاه‌های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز براساس قاره و کشور و … اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بر اساس چهار معیار کلی آموزش، پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می‌گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول زیر معیارها و شاخص‌های رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می‌دهد.

حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۱۹

در رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۱۹-ISC از ایران ۳۵ دانشگاه حضور دارند که در حوزه‌های مختلف موضوعی حائز رتبه شده‌اند.

سرپرست ISC گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC - ۲۰۱۹ شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۶ رشته از ۷ رشته حوزه علوم طبیعی شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

در حوزه علوم طبیعی در سال ۲۰۱۹، دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) و علوم پزشکی تهران (۶۰۰-۵۰۱) به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را کسب کردند.

وزن

شاخص

معیار

وزن

۲۰

حجم پژوهش

کمیت

پژوهش

۶۰

۲۰

تعداد استناد به مقالات

کیفیت

۱

تاثیر استنادی نرمال شده

کیفیت

۴

تأثیر استنادی نسبت به کل جهان

کیفیت

۱۵

تعداد مقالات نشریات برتر

کیفیت

۱۰

تعداد اعضای هیئت علمی پر استناد

B

آموزش

۱۰

۵

تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی

فعالیت بین المللی

۱۵

۴

تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی

۱

میزان شهرت دانشگاه

۱۰

تعداد هم انتشاری با صنعت

D

نوآوری

۱۵

             

حوزه مهندسی و فناوری

دهقانی ادامه داد: در حوزه مهندسی و فنآوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه‌های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته است. در این حوزه دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۰ رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (۳۵۰-۳۰۱) رتبه دوم و علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان (۴۵۰-۴۰۱) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۵۰۰-۴۵۱) مشترکا رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز (۶۰۰-۵۰۱) نیز مشترکا رتبه پنجم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی

در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران (۸۸) در رتبه اول، تربیت مدرس (۲۳۸) در رتبه دوم قرار گرفتند.

حوزه علوم اجتماعی

در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و موفق به کسب رتبه ۵۰۰-۴۵۱ شد.

حوزه علوم انسانی

در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۶۰۰-۵۰۱ شده است و در هیچکدام از رشته‌های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۱۹

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه جهانی در سال ۲۰۱۹

علوم طبیعی

(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی)

تهران

۴۵۰-۴۰۱

علوم پزشکی تهران

۶۰۰-۵۰۱

صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، تربیت مدرس و تبریز

۷۰۰-۶۰۱

مهندسی و فناوری

(مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فنآوریهای دیگر)

تهران

۲۰۰

صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف

۳۵۰-۳۰۱

علم و صنعت و صنعتی اصفهان

۴۵۰-۴۰۱

تربیت مدرس

۵۰۰-۴۵۱

فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تهران و تبریز

۶۰۰-۵۰۱

صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان، شهید بهشتی و کاشان

۷۰۰-۶۰۱

علوم پزشکی و بهداشت

(تحقیقات پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشت)

علوم پزشکی تهران

۳۰۰- ۲۵۱

علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۵۰-۴۰۱

علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد

۵۰۰-۴۵۱

علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز

۶۰۰-۵۰۱

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی تبریز و تربیت مدرس

۷۰۰-۶۰۱

علوم کشاورزی

(کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی و سایر علوم کشاورزی)

تهران

۸۸

تربیت مدرس

۲۳۸

فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و شیراز

۳۰۰-۲۵۱

تبریز

۴۵۰-۴۰۱

علوم پزشکی شهید بهشتی، ارومیه

۵۰۰-۴۵۱

بوعلی سینا، رازی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد و گیلان

۶۰۰-۵۰۱

علوم اجتماعی (روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی)

تهران

۵۰۰-۴۵۱

علوم انسانی (تاریخ و باستان شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم انسانی)

تهران

۶۰۰-۵۰۱

سرپرست ISC در ادامه گفت: علاوه بر حوزه‌های موضوعی کلی حضور دانشگاه‌های کشور در رشته‌های هر حوزه نیز حایز اهمیت است. بخصوص در برخی رشته‌های حوزه مهندسی و فنآوری رتبه‌های دو رقمی دانشگاه‌های کشور قابل تحسین است.

در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۵۱) رتبه دوم، دانشگاه فردوسی مشهد (۴۵۰-۴۰۱) رتبه سوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی شریف (۵۰۰-۴۵۱) به صورت مشترک رتبه چهارم را بدست آوردند.

در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران (۳۵۰-۳۰۱) رتبه اول، دانشگاه صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۵۰-۴۰۱) رتبه سوم و دانشگاه علم و صنعت ایران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف (۶۰۰-۵۰۱) مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.

در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران با رتبه ۲۲۳ در جایگاه اول و دانشگاه تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم را کسب کردند.

در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه تهران رتبه ۱۶۳ و دانشگاه تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم را کسب کردند.

در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول و دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس (۷۰۰-۶۰۱) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران با رتبه ۴۶، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۱۳۸، علم و صنعت ایران با رتبه ۱۴۵، صنعتی شریف با رتبه ۲۰۲ و تربیت مدرس با رتبه ۲۳۲ رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کردند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه ۲۱۳، صنعتی شریف با رتبه ۲۲۲، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۰۰-۲۵۱، علم و صنعت ایران با رتبه ۴۰۰-۳۵۱، صنعتی اصفهان با رتبه ۴۵۰-۴۰۱ به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (۵۹)، صنعتی امیرکبیر (۱۰۶)، صنعتی نوشیروانی بابل (۱۴۷)، علم و صنعت ایران (۱۵۸)، صنعتی شریف (۱۸۹) به ترتیب جایگاه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران (۷۷)، صنعتی امیرکبیر (۱۰۵)، صنعتی شریف (۱۵۵)، شیراز (۱۸۷)، تربیت مدرس (۱۸۸) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم کشور را کسب کرده‌اند.

در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران (۱۹۸) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان (۳۵۰-۳۰۱) هر دو رتبه دوم، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱) مشترکا رتبه چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، علوم پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم، علوم پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۵۰۰-۴۵۱) هر دو رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز (۶۰۰-۵۰۱) مشترکا رتبه پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (۱۰۱) موفق به کسب رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (۲۳۸) رتبه دوم، صنعتی شریف و تربیت مدرس (۳۰۰-۲۵۱) هر دو رتبه سوم و علم و صنعت ایران (۴۰۰-۳۵۱) در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۸۵)، تهران (۱۹۹)، علوم پزشکی شهید بهشتی (۲۱۹)، تربیت مدرس (۲۳۷)، علوم پزشکی تبریز (۲۴۰) به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی فقط دو دانشگاه از ایران در رتبه بندی حضور یافتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۹) رتبه اول و علوم پزشکی تبریز (۳۷) موفق به کسب رتبه دوم در کشور شدند.

در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۵۱) در رتبه اول و صنعتی شریف، تربیت مدرس (۳۵۰-۳۰۱) هردو مشترکا در جایگاه دوم قرار گرفتند.

در سایر رشته‌های مهندسی و فناوری، (شامل: مهندسی چند رشته‌ای، مهندسی صنایع، مهندسی تولید، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق ( INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION)، ذره بینی( MICROSCOPY)، علوم تصویربرداری و فن آوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران (۱۳۱)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۵۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱)، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

در رشته تحقیقات پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۱۹) رتبه اول، پزشکی مشهد و پزشکی شهید بهشتی (۴۰۰-۳۵۱) مشترکا رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی تبریز (۵۰۰-۴۵۱) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱)، پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱)، پزشکی ایران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۶۳) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۲۵۱-۳۰۰) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۴۰۱-۴۵۰) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته کشاورزی، جنگلداری و شیلات دانشگاه تهران (۱۱۲)، تربیت مدرس (۲۱۰)، شیراز (۲۲۶)، صنعتی اصفهان (۲۲۷) به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۹۳ شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در سایر رشته‌های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی) دانشگاه‌های تهران (۸۲)، تربیت مدرس (۱۹۳)، فردوسی مشهد (۱۹۹) و شیراز (۲۰۴) در رتبه بندی حضور دارند و به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران رتبه ۳۰۰-۲۵۱ و صنعتی امیرکبیر رتبه ۷۰۰-۶۰۱ را در این رشته بدست آوردند و تنها این دو دانشگاه از ایران در این رشته حضور دارند.

در رشته جغرافیای اجتماعی و اقتصادی تنها دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۳۰۰-۲۵۱ شده است.

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۱۹ در رشته‌های مختلف

رشته

نام دانشگاه

رتبه جهانی در سال ۲۰۱۹

ریاضیات

(۱۸ دانشگاه)

صنعتی امیرکبیر

۳۰۰-۲۵۱

تهران

۴۰۰-۳۵۱

فردوسی مشهد

۴۵۰-۴۰۱

علم و صنعت ایران، صنعتی شریف

۵۰۰-۴۵۱

شهید بهشتی، یزد

۶۰۰-۵۰۱

صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، رازی، سمنان، باهنر کرمان، شیراز، تربیت مدرس، گیلان، اصفهان، مازندران و تبریز

۷۰۰-۶۰۱

علوم کامپیوتر و اطلاعات

 دانشگاه)

تهران

۳۵۰-۳۰۱

صنعتی شریف

۴۰۰-۳۵۱

صنعتی امیرکبیر

۴۵۰-۴۰۱

علم و صنعت ایران

۵۰۰-۴۵۱

فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تربیت مدرس

۷۰۰-۶۰۱

علوم فیزیکی و نجوم

 دانشگاه)

تهران

۴۵۰- ۴۰۱

صنعتی اصفهان و صنعتی شریف

۶۰۰-۵۰۱

صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، شیراز، کاشان و تبریز

۷۰۰-۶۰۱

علوم شیمی

(۱۶ دانشگاه)

تهران

۲۲۳

تربیت مدرس

۴۵۰-۴۰۱

صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران

۵۰۰-۴۵۱

فردوسی مشهد، شهید بهشتی و تبریز

۶۰۰-۵۰۱

بوعلی سینا، علم و صنعت ایران، رازی، شیراز، کاشان، اصفهان و مازندران

۷۰۰-۶۰۱

زمین و علوم محیطی

(۱۲ دانشگاه)

تهران

۱۶۳

تربیت مدرس

۴۵۰-۴۰۱

صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، شیراز، علوم پزشکی تهران و تبریز

۶۰۰-۵۰۱

علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی و صنعتی شریف

۷۰۰-۶۰۱

علوم زیستی

 دانشگاه)

علوم پزشکی تهران

۶۰۰-۵۰۱

تهران

۵۰۰-۴۵۱

علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس

۷۰۰-۶۰۱

مهندسی عمران

 دانشگاه)

تهران

۴۶

صنعتی امیرکبیر

۱۳۸

علم و صنعت ایران

۱۴۵

صنعتی شریف

۲۰۲

تربیت مدرس

۲۳۲

صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۰-۲۵۱

مهندسی برق و الکترونیک

(۱۱ دانشگاه)

تهران

۲۱۳

صنعتی شریف

۲۲۲

صنعتی امیرکبیر

۳۰۰-۲۵۱

علم و صنعت ایران

۴۰۰-۳۵۱

صنعتی اصفهان

۴۵۰-۴۰۱

شهید بهشتی، تبریز

۵۰۰-۴۵۱

فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شیراز و تربیت مدرس

۶۰۰-۵۰۱

مهندسی مکانیک

(۱۶ دانشگاه)

تهران

۵۹

صنعتی امیرکبیر

۱۰۶

صنعتی نوشیروانی بابل

۱۴۷

علم و صنعت ایران

۱۵۸

صنعتی شریف

۱۸۹

فردوسی مشهد

۲۰۱

صنعتی اصفهان

۲۴۷

خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس و تبریز

۳۰۰-۲۵۱

سمنان

۳۵۰-۳۰۱

شیراز، کاشان، گیلان

۴۰۰-۳۵۱

شهید بهشتی

۴۵۰-۴۰۱

ارومیه

۵۰۰-۴۵۱

مهندسی شیمی

(۱۱ دانشگاه)

تهران

۷۷

صنعتی امیرکبیر

۱۰۵

صنعتی شریف

۱۵۵

شیراز

۱۸۷

تربیت مدرس

۱۸۸

صنعتی اصفهان

۱۸۹

علم و صنعت ایران

۱۹۲

علوم پزشکی تهران

۲۲۲

صنعتی نوشیروانی بابل

۲۳۵

فردوسی مشهد

۲۴۱

صنعتی سهند

۳۰۰-۲۵۱

مهندسی مواد

(۱۳ دانشگاه)

تهران

۱۹۸

صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان

۳۵۰-۳۰۱

علم و صنعت ایران، صنعتی شریف

۴۰۰-۳۵۱

تربیت مدرس

۵۰۰-۴۵۱

کاشان

۶۰۰-۵۰۱

فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، سمنان، شیراز، تبریز

۷۰۰-۶۰۱

مهندسی پزشکی

(۱۰ دانشگاه)

علوم پزشکی تهران

۳۰۰-۲۵۱

علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۵۰-۴۰۱

علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد

۵۰۰-۴۵۱

علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز

۶۰۰-۵۰۱

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس

۷۰۰-۶۰۱

مهندسی محیط زیست

(۱۵ دانشگاه)

تهران

۱۰۱

صنعتی امیرکبیر

۲۳۸

صنعتی شریف، تربیت مدرس

۳۰۰-۲۵۱

علم و صنعت ایران

۴۰۰-۳۵۱

صنعتی اصفهان، تبریز

۴۵۰-۴۰۱

صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شیراز

۵۰۰-۴۵۱

صنعتی سهند، باهنر کرمان، شهید بهشتی، کاشان

۷۰۰-۶۰۱

مهندسی بیوتکنولوژی محیطی

(۵ دانشگاه)

علوم پزشکی تهران

۱۸۵

تهران

۱۹۹

علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۱۹

تربیت مدرس

۲۳۷

علوم پزشکی تبریز

۲۴۰

مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی

(۲ دانشگاه)

علوم پزشکی تهران

۲۹

علوم پزشکی تبریز

۳۷

مهندسی فناوری نانو

(۳ دانشگاه)

تهران

۳۰۰-۲۵۱

صنعتی شریف، تربیت مدرس

۳۵۰-۳۰۱

سایر رشته‌های مهندسی و فناوری

(۱۲ دانشگاه)

تهران

۱۳۱

صنعتی امیرکبیر

۳۵۰-۳۰۱

صنعتی اصفهان، صنعتی شریف

۴۰۰-۳۵۱

علم و صنعت ایران، تربیت مدرس

۴۵۰-۴۰۱

فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تبریز

۶۰۰-۵۰۱

صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۷۰۰-۶۰۱

تحقیقات پزشکی پایه

(۱۱ دانشگاه)

علوم پزشکی تهران

۲۱۹

علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۰۰-۳۵۱

علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تبریز

۵۰۰-۴۵۱

علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز، تهران

۶۰۰-۵۰۱

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، تربیت مدرس

۷۰۰-۶۰۱

پزشکی بالینی

(۷ دانشگاه)

علوم پزشکی تهران

۳۰۰-۲۵۱

علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۵۰-۴۰۱

علوم پزشکی ایران

۵۰۰-۴۵۱

علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز

۶۰۰-۵۰۱

علوم پزشکی تبریز

۷۰۰-۶۰۱

علوم بهداشت

(۱۱ دانشگاه)

علوم پزشکی تهران

۱۶۳

علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۰۰-۲۵۱

علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد

۴۵۰-۴۰۱

علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شیراز

۶۰۰-۵۰۱

علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، تهران

۷۰۰-۶۰۱

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

(۴ دانشگاه)

تهران

۱۱۲

تربیت مدرس

۲۱۰

شیراز

۲۲۶

صنعتی اصفهان

۲۲۷

علوم دامپزشکی

تهران

۹۳

سایر رشته‌های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی)

(۴ دانشگاه)

تهران

۸۲

تربیت مدرس

۱۹۳

فردوسی مشهد

۱۹۹

شیراز

۲۰۴

اقتصاد و تجارت

(۲ دانشگاه)

تهران

۳۰۰-۲۵۱

صنعتی امیرکبیر

۷۰۰-۶۰۱

جغرافیای اجتماعی و اقتصادی

(۱ دانشگاه)

تهران

۳۰۰-۲۵۱

حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۱۹

دهقانی در ادامه افزود: در رتبه بندی حوزه موضوعی ۲۰۱۹ ISC - سایر کشورهای اسلامی نیز بخوبی ظاهر شدند. در حوزه علوم طبیعی تعداد ۳۴ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران (با ۱۱ دانشگاه) است. کشورهای مالزی با ۶ دانشگاه و ترکیه با ۵ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته‌اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۷ بوده است.

در حوزه مهندسی و فناوری تعداد ۵۵ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۵ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۱۲ دانشگاه و ترکیه با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته‌اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این حوزه بر?

مطالب مرتبط

دیدگاه (0)

هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه

  1. ارسال دیدگاه به عنوان مهمان ثبت نام یا ورورد به ناحیه کاربری.
0 کارکتر
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک موقعیت شما
04   تلفن:
051-37573506
04  نشانی:
خراسان رضوی-مشهد-بلوار هنرور-هنرور4 پلاك 10.2
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری

 
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
 
2021 - Oct - 19