Delivery
Delivery
Delivery
رییس سازمان دامپزشکی کشور:
Time 1399-03-01 08:21 Time فاصله گذاری اجتماعی در حیوانات نیز باید رعایت شود
 
رئیس سازمان دامپزشکی گفت: فرآیند فاصله گذاری اجتماعی که برای انسان ها رعایت می‌شود برای حیوانات نیز باید رعایت شود و حیوانات می توانند به عنوان یک میزبان، آلوده به ویروس کوید ۱۹ شوند.

به گزارش فاخته، دکتر علی صفر ماکنعلی رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت و سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در ارتباط با احتمال انتقال بیماری کوید 19 ، میان انسان و حیوانات فعالیت‌های مشترک تخصصی انجام داده‌اند.

وی افزود: بر اساس یافته های امروز، مشخص شده که عامل این بیماری، ویروسی است که از انسان به انسان به راحتی منتقل می‌شود و در موارد معدودی نیز در برخی از کشورها ،انسان آلوده به این بیماری باعث آلودگی حیوانات خانگی از جمله گربه شده است.


رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: بر اساس این تحقیق بین المللی، در برخی از باغ وحش‌ها نیز کارگران آلوده به ویروس کوید 19 ، باعث آلوده شدن گربه سانان باغ وحش شده اند.

ماکنعلی گفت: آن چیزی که مشخص است این که این ویروس از انسان به انسان به راحتی منتقل می شود و امکان انتقال از انسان به گربه نیز وجود دارد اما تا به امروز گزارش درباره انتقال ویروس از حیوانات خانگی به انسان ثبت نشده است.

گزارش از آلودگی حیوانات اقتصادی به کوید 19 نداریم

وی تصریح کرد: در ارتباط با حیوانات خانگی نیز لازم است همان فرآیند فاصله گذاری اجتماعی که برای انسان ها رعایت می‌شود برای حیوانات نیز رعایت شود و حیوانات می‌توانند به عنوان یک میزبان، آلوده به ویروس کوید 19 شوند.

ماکنعلی گفت: در ارتباط با حیوانات مزرعه مانند گاو، گوسفند، شتر و طیور نیز تا به امروز هیچ مورد از آلودگی به ویروس کوید 19 در این حیوانات نداشته ایم.

چاپ
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری