1
2
3
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1401-06-20 08:25 Time هیچ گونه کمبود دارو و واکسنی در لرستان وجود ندارد
 
مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: هیچ گونه کمبود دارو وواکسن دام وطیور در لرستان به دنبال ارزیابی صورت گرفته وجود ندارد.

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1401-05-22 06:04 Time عیادت مدیرکل دامپزشکی لرستان از همکار سانحه دیده در شهرستان سلسله
 
مدیرکل دامپزشکی استان لرستان وجمعی از همکاران با همکار واکسیناتور که در حین واکسیناسیون دام در سطح روستا دچارشکستگی از ناحیه هردو دست شده بود، عیادت ودلجویی کردند.

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
مدیرکل دامپزشکی لرستان خبر داد:
Time 1401-05-10 19:31 Time تلف شدن ۲۰۰۰ راس دام در سیل الیگودرز
 
مدیرکل دامپزشکی لرستان از تلف شدن ۲۰۰۰ راس دام در سیل الیگودرز خبر داد.

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1401-05-09 19:11 Time سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دورود منصوب شد
 
طی حکمی از طرف مدیرکل دامپزشکی استان لرستان ،سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان دورود منصوب گردید.

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
مدیرکل دامپزشکی استان:
Time 1401-05-09 10:11 Time در حال بررسی میزان تلفات‌ دام در سیل لرستان هستیم
 
مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: ادارات دامپزشکی استان در حال بررسی میزان تلفات‌ انواع دام حاصل از سیل هستند.

ادامه مطلب

04   تلفن:
09055204638
04  نشانی:
مشهد، خیابان خواجه ربیع، آیت الله عبادی 80 پلاک3
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری